◣ Sarīkojumu deju skolotāju profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi (A)

Deju skolotāju kursi 2014. gadā notika jūlijā un augustā!
Ja būtu vēlēšanās un attiecīgi priekšlikumi, ir iespējams nākamajā mācību gadā kursus sarīkot arī izbraukumā, piemēram Latgalē, Kurzemē vai Rīgā. Programmas vadītājs būs priecīgs saņemt deju skolotāju priekšlikumus!


Sarīkojumu deju skolotāju profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi

"Aktualitātes un novitātes mūsdienu sabiedriskajās sarīkojumu dejās" (A)


Kursu apjoms 36 stundas, programma sastāv no 3 moduļiem, katrs pa 12 stundām


Programma ir saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju 23.05.2013, saskaņojuma Nr 96. kursu beidzējiem tiek izsniegta apliecība!


Programmas īstenotājs - Cēsu Bērnu un jauniešu centrs, programmas vadītājs - Dainis Liepiņš.


Kursu tematika:

1) modulis: Sabiedrisko sarīkojumu deju nozīme skolu jaunatnes personības attīstības, izglītošanas un socializācijas procesā. Darba organizācijas, mācīšanas metodikas aktualitātes;

2) modulis: Klasisko Eiropas un Latīņu deju figurālā satura novitātes, dejošanas īpatnības ballēs un citos sabiedriskos sarīkojumos, atšķirībā no izpildījuma sporta deju sacensībās;

3) modulis: Jaunie moderno sarīkojumu deju stili, dejas un figūras, to dejošana klubos, diskotēkās un citos sabiedrisko deju pasākumos.


Kursu mērķauditorija - pedagogi ar priekšzināšanām sabiedriskajās un sporta dejās.


Visi kursu dalībnieki kursu nobeigumā saņem izdales materiālus un video ierakstus. (LĪDZI ŅEMT DATORA FLEŠATMIŅAS KARTI!


Maksa par apmācību 68,- eiro, maksāt iespējams skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu. Samaksa par apmācību jānokārto līdz kursu sākumam vai pirmajā kursu dienā. Tiem, kam maksās darba vieta uz pārskaitījuma, lūgums savlaicīgi pieprasīt D. Liepiņam rēķinu e-pastā, norādot kursu apmaksātājas iestādes rekvizītus, lai izrakstītais rēķins tiktu apmaksāts pirms kursu sākuma.

Kopmītnes/viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi ir pieejami par atsevišķu samaksu.
Kursi ilgst 4 dienas, pa 9 stuntām ik dienu (ar pusdienas pārtraukumu un starpbrīžiem)
Tuvāku informāciju saņemsiet no Daiņa Liepiņa pa tālruni 26233690

Lūgums pieteikties pa e-pastu : l.dainis@inbox.lv savlaicīgi.


Pieteikumā norādīt:


1) uzvārdu, vārdu, personas kodu
2) kontakttelefonu(s), e-pastu(s),
3) kurus moduļus vēlaties apgūt,
4) savu iepriekšējo dejošanas pieredzi,
5) deju skolotāja darba pieredzi, deju darba vietu, ja tāda ir!
6)norādiet, vai jums būs vajadzīgas kopmītnes, un kuros datumos!
7)maksātājas organizācijas rekvizītusIepazīstinu ar dažām deju skolotāju kursu dalībnieku atsauksmēm:

************************************************

Labdien, Daini!
Šodien kopā ar deju skolotāju Zentu Ķeizari no Ugāles pārskatījām Jūsu atsūtītos materiālus, Vēlreiz atcerējos lietderīgi un jauki pavadītās deju kursu dienas Liepājā. Liels paldies Jums par visu! Ceru, ka arī man izdosies izveidot ieinteresētu un dejot gribošu pieaugušo vai jauniešu grupu, darbā ar kuru varēšu izmantot Jūsu dotās zināšanas.
Lai Jums izdodas atpūsties šai saulainajā laikā! Lai radošs un prieka pilns nākamais darba cēliens!
Ar cieņu - Linda.Grigorjeva Ventspilī.

************************************************
Labdien, Daini!
Vēlreiz paldies par šīm 4 fantastiskajām dienām! Vineta Gulbe Liepājā

*************************************************

Sveiciens no Talsiem! Liels paldies par zināšanām, izturību un viesmīlību! Apsveicama ir Jūsu uzņēmība un vēlme dalīties savās bagātajās zināšanās par dejām. Ne tikai mums, bet arī jums šajā karstajā laikā tā bija pamatīga slodze. Atpūtieties un rūpējieties par sevi, saglabājot možu garu un veselību, lai mēs arī turpmāk varam smelties no Jūsu bagātā zināšanu pūra. Solveiga Maļecka

*************************************************

Kāpēc Jums šie kursi varētu būt nepieciešami?
Vai tad vispār sabiedriskajās un balles dejās ir iespējams kaut kas jauns? Liekas, ka viss ir jau sen zināms un ka nekādi jaunumi nav iespējami. Jā, bet tikai standartizēto sporta deju figūru robežās! Sabiedriskās un balles dejas nemitīgi attīstās. Ir radušās un rodas joprojām daudz vieglu un skaistu figūru, kas nav standartizētas, un tās mēs, Latvijas deju skolotāji, nezinām un darbā neizmantojam. Jau otro gadu Latvijā visiem deju skolotājiem dota iespēja iepazīties ar sacensību repertuārā neiekļautām sarīkojumu dejām un figūrām!!! 2013. gada vasarā 3 grupās programmu sekmīgi apguva 32 deju skolotāji!

Sarīkojumu deju pulciņš skolā.

Daudzas izglītības iestādes ir sapratušas sabiedrisko-balles deju apmācības nepieciešamību. Ir tādas skolas, kas radušas iespēju mācīt dejot balles dejas visiem skolas audzēkņiem īpašu balles deju stundu ietvaros. Daudzviet skolās un interešu izglītības iestādēs darbojas sabiedrisko-balles un sporta deju pulciņi, kuri gatavo koncertprogrammas. To ir grūti izdarīt un saglabāt dejotāju interesi, balstoties tikai uz ierobežoto un sarežģīto sporta deju atļauto soļu un figūru repertuāru. Vienkāršās un efektīgās papildu figūras, kas ņemtas no visas pasaules sabiedrisko deju repertuāra, ļauj deju uzvedumus veidot ne tik tehniski sarežģītus, bet vienkāršus un vizuāli krāšņus, ka tās ir iespējams apgūt pat sākumskolas klašu audzēkņiem.

Sarīkojumu dejas vecākajās klasēs.

Valstī atdzimst balles, daudzi jaunieši un pieaugušie vēlas nevis piedalīties sporta deju sacensībās, bet gan iemācīties dejot ballēs, deju vakaros, viesībās, kāzās, utt. Īpaši aktuāli tas kļūst izlaiduma klasēs. Sporta dejas un to figūras ir par grūtu priekš vidusmēra iesācēja, kurš agrāk nekad nav dejojis, un kuram nav ambīciju uzvarēt sporta deju sacensībās. Tāpēc, ja arī skolotājam izdodas savākt sporta deju interesentu grupu, tā reti kad noturas bez pamatīga atbiruma ilgāk par 1 sezonu. DEJAI IR JĀNES CILVĒKIEM PRIEKU, JĀSNIEDZ IESPĒJA KULTURĀLI ATPŪSTIES DEJU VAKAROS UN BALLĒS, SATIKTIES UN IEPAZĪTIES AR CILVĒKIEM! Parastiem jauniešiem un pieaugušajiem, kam nav ambīciju kļūt par profesionājiem sporta dejotājiem, nav motivācijas ilgi, sūri un grūti mācīties grūto sportisko dejas tehniku, kur ir ļoti liela iespēja iegūt frustrāciju un neticību savām spējām.
Daudzi sporta deju treneri nezina un nemāca arī tādas vienkāršas un pasaulē populāras sabiedriskās dejas, kā Argentīnas tango, hāstls, svings, blūzs, diskofokss, salsa, merenge, bačāta un citas, tas atstāj dejotāju prasmēs neaizvietojamus robus, bet publikai, it īpaši jaunatnei, rada iespaidu, ka sarīkojumu dejas ir kaut kas arhaisks, vecmodīgs, sastindzis, nedzīvs un nekur nepielietojams. Bijušie sportisti kā skolotāji, nespēj iemācīt audzēkņiem balles deju etiķetes pamatus, jo sportistu karjeras laikā tas viņiem nav bijis vajadzīgs.

Sarīkojumu-balles deju praktiskā pielietojamība

Balles dejās nav sacensību, nedala vietas, kausus un diplomus, cilvēki dejo savam priekam un atpūtai. Sporta deju skolotāji - bijušie sporta deju čempioni diemžēl nerāda paraugu ballēs dejot gribētājiem, neiet uz ballēm paši, un nemudina savus kursantus doties uz deju vakariem un krāšņām ballēm, bet tai vietā uzreiz "spiež" piedalīties sacensībās, jo sporta deju grupā ir iespējams dejotājus noturēt ilglaicīgi. Ja ir iesākts, un izdota liela nauda, tas ir iemesls, ka negribas dejas pamest bez konkursā iegūtas godalgotas vietas un medaļas. Diemžēl, ne jau katram patīk "zīmēties" publikas priekšā. Cilvēku lielākā daļa nevēlas mācīties sarežģītu deju tehniku, kurai nav cita pielietojuma kā tikai konkurss vai deju skolas praktika, kas faktiski ir tā pati deju kursu atkārtošanas nodarbība! Tātad kursanti tiek mudināti dejot tikai un vienīgi ar savu partneri, savu deju kursu vai sacensību ietvaros.


Balles jēdzienam neatbilst arī dažu deju studiju organizētie deju demonstrējumu vakari, kur kursanti parāda draugiem un radiem savu nodarbībās iestudēto solo šovu. Pēdējā laikā praktizētā individuālā "šovu gatavošana" - dejot mācīšanās pārī ar skolotāju negatavo cilvēkus ballei, jo dejot vienam pārim tukšā zālē ar skolotāju, nav tas pats, kas dejot daudzu deju pāru piepildītā telpā ne ar skolotāju, bet ar jebkuru balles apmeklētāju. Lai to varētu, ir īpaši jāmācās improvizācija, grīdas pārvaldīšana, un pastiprināti - vadīšana un sekošana.


Tā kā Latvijas sporta deju dejotāji un kursanti netiek mudināti apmeklēt publiskās balles, tās tiek rīkotas reti, un tajās ir maz dejot pratēju (izņemot varbūt galvaspilsētu), jo deju vakaru apmeklētāju pamata kontingents dejot neprot. Šlāgeru mūzikas grupas balles dejas spēlēt neprot, vai arī neuzskata par vajadzīgu.Publikā rodas pārliecība, ka uz balli var iet un ir jāiet, neprotot dejot balles dejas, un šo mītu popularizēt palīdz arī balles dejas neprotoši tautas deju, līnijdeju, baleta un citu žanru deju speciālisti, kuriem Kultūras koledžā un Kultūras akadēmijā, nedz arī Konservatorijā balles deja netiek mācīta (kas pats par sevi ir absurda situācija - deju kolektīva vadītājs vai baleta mākslinieks neprot nodejot balles lēno valsi vai tango...). Veidojas apburtais loks, kuru pārraut būtu pašu deju skolotāju interesēs.

Kāzu deja

Jaunlaulāto pirmā deja kāzās diemžēl bieži tiek pārvērsta nevis par kāzu svinību viesu kopējās dejošanas daļas atklāšanu, bet par šovu, kur jaunais pāris uzstājas komediantu lomā, izklaidējot pārējos viesus, un izpelnoties aplausus, bet pēc tam nekāda kopēja dejošana neseko, bet ja seko, tad jaunais pāris sēž malā. Malā sēž tāpēc, ka neprot dejot balles dejas. Cik ilgi var lekt "kazačoku" vai mīņāties no vienas kājas uz otru? Augstāk minētie kāzu šovi daudzreiz tiek iestudēti pie dejām nepiemērotas neritmiskas mūzikas, un bez neviena balles deju soļa, jo tie nav zināmi, bet sporta deju soļi neprofesionāļiem ir par grūtu. Kāzu šovos dominē neritmiska virpuļošana un ne visai estētiski izpildītas akrobātiskas pozas. Bez balles deju pamata kustībām nekāda dejošana ballē diemžēl nesanāk, jo iestudētais šovs nav paredzēts izpildīšanai dejotāju pilnā zālē. Tieši šai dejotāju kategorijai ir nepieciešams iemācīties pāris vienkāršas balles deju figūras!

Jāmaina sarīkojumu-balles deju apmācības metodiskie principi, tas jādara visiem kopā!

Mūsdienu sporta deju apmācības trūkumi ir sīki iztirzāti grāmatās, ko sarakstījuši atzīti deju speciālisti un funkcionāri, piem. A. H. Franks (grām. "Social Dance"), P. Libert (grām, "Social Dancing Today"), u.c. atzīstot, ka pašreizējā uz sporta dejām un augstu skatuvisko izpildījuma līmeni tendētā apmācības sistēma ir novedusi balles dejas uz iznīcības robežas. 

Cilvēks „parastais” nevēlas sportisko deju stilu mācīties, jo viņi neredz tam pielietojumu ikdienā, un vainojami pie tā ir paši deju skolotāji - bijušie sportisti. Jaunie sporta deju skolotāji, faktiski sporta dejotāji - amatieri Latvijā daudzviet nepamatoti reklamē sevi kā balles deju speciālistus, jo publiku joprojām vilina šis harismātiskais vārds - balle. Diemžēl šie jaunie sporta deju skolotāji paši bieži pat nezina, kas tā balle tāda ir, nekad ballē nav piedalījušies, nepārzina ne balles deju uzvedības etiķeti, ne ģērbšanās noteikumus ballē. Viņiem pašiem, kā jau bijušajiem čempioniem liekas, ka viņi zina visu, un viņi neatrod par vajadzīgu ieskatīties profesinālo deju skolotāju vispasaules apvienības (World Dance Council - WDC) izstrādātajā Pasaules balles deju programmā, kas bija Latvijas balles deju skolotāju - vecmeistaru F. Jakēvicas, Leona un Stefānijas Kalniņu, Nikolaja Stružanova u.c. "Bībele" darbam balles deju kursos. Viņu audzēkņi skaisti dejo ballēs vēl šodien, diemžēl viņu skaits dabisku iemeslu dēļ ar laiku sarūk.


Deju skolotāji „vecajā Eiropā” un Amerikā, ir savas kļūdas sapratuši un cenšas veidot no sporta dejām atšķirīgu sistēmu balles deju mācīšanai, kura, dabiski, ietver arī balles apmeklējumu. Diemžēl Latvijā šī sistēma joprojām ir sveša. Man ir bijusi iespēja iegūt savā īpašumā vairākas grāmatas par to, kā būtu jāstrādā balles deju skolotājam, lai iegūtu jaunus, un nezaudētu vecos kursantus, gan no kursu satura, gan pedagoģijas, gan psiholoģijas, gan no biznesa un mārketinga viedokļa, kā arī attiecīgi video materiāli, tajā skaitā manis paša veidotie. Gūta vērtīga pieredze 20 gadu garumā balles deju biedrībās "Reveranss" un „Valmiera”, (www.ballesdejuklubs.lv) kā arī (https://sites.google.com/site/dejuklubsvirpulis). Balles dejām, ja tās pareizi pasniedz, ir daudz lielāks potenciāls nodrošināt savā pilsētā deju skolotājus ar darbu un attiecīgi ienākumiem, nekā sporta dejām, jo balles dejām – skaitliski būtu jābūt kā piramīdas pamatnei, bet sporta dejām – tikai piramīdas virsotnei, uz kuru būtu jāvirza talantīgākie. Pie mums tas par nelaimi, ir otrādi - ir piramīdas virsotne (diemžēl ne visur, un sarūkoša), bet pamata tikpat kā nav vispār (ar nedaudziem izņēmumiem)!


Esmu pārliecināts, ka kursu apmeklēšana pavērs Jums kā balles deju skolotājiem jaunus apvāršņus un profesionālas iespējas, tāpat kā augstāk minēto grāmatu informācija pavēra to man pašam. Gribu dalīties ar Jums, jo ir vieglāk strādāt, jūtot sev blakus līdzīgi domājoša kolēģa plecu, tas palīdz veidot plašākas iespējas, rīkot deju vakarus un atbalstīt kultūras iestāžu rīkotās balles, kur kursantiem praktiski pielietot iegūtās iemaņas.


PS Latvijas balles deju asociācija sadarbībā ar Latvijas radio 3. programmu ir uzsākusi raidījumu ciklu Latvijas radio, popularizējot balles dejas. Jau notikušo 6 raidījumu ierakstus meklēt šeit:

http://klasika.latvijasradio.lv/lv/lr3/raidijumi/bolero/

©Dainis Liepiņš 2015


Comments