◣ Deju kursi pieaugušajiem

Argentīnas tango nodarbības notiek katru ceturtdienu 19:00 "Kaķukrogā"

 


Aicinam uz tango deju kursiem sākot ar augustu 1 reizi nedēļā.
Pieteikties pa e-pastu ruta.t@inbox.lv vai telefonu 29166009


tango kursi cēsīs
Kursu mērķis.

Mēs dejojam savai atpūtai un priekam, mēs dejojam, lai darītu laimīgus savus partnerus. Dalīts prieks ir divkāršs prieks!
Mēs neesam konkurenti, bet draugi, jo pie mums nav ne tiesnešu, ne sacensību. Pie mums neviens nav zaudētājs, jo balles deju prasmi nevērtē atzīmēs, diplomu un medaļu skaitā. Mēs palīdzēsim iemācīties arī Tev.
 

Aicinām apgūt balles dejas ikvienu, kas vēlas iemācīties ritmiski un pareizi dejot, izkopt savas dejotāja prasmes, ar laiku un darbu atnāks arī izpildījuma skaistums un elegance!

Sniedz roku 
 dejosim kopā!

Mēs esam balles deju kursi  pieaugušajiem  mācāmies vienkāršus un skaistus soļus, gatavojam dejotājus prasmīgai dejošanai deju vakaros, viesībās un ballēs! Uzsvars – uz Vīnes valša apguvi, prasmi atbilstoši ģērbties un pieklājīgi uzvesties dejās!

Piedāvājam regulārus balles deju kursus Cēsīs jauniešu, vidēja un senioru vecuma dejot gribētājiem! Uzņemšana iesācējiem parasti notiek septembrī, bet maijā var sākties vasaras intensīvie Vīnes valša kursi. Regulāro kursu nodarbības notiek reizi nedēļā, bet intensīvo kursu nodarbības – divas reizes nedēļā.


Kā notiek balles deju apguve?

Balles deju mācīšanās process ļoti atšķiras no skatuvisko, piemēram tautas deju apguves. Tautas deju kolektīvi mācās dejas ar fiksētu horeogrāfiju, kura gadu gaitā nemainās, un tajās partneriem ir jāzina savi soļi un virzieni telpā no galvas. Vispirms viņi apgūst pilnībā vienu deju, tad nākamo. Līdzīgs process notiek visos skatuvisko deju veidos. Arī sporta dejotāji mācās fiksētu horeogrāfiju - tā sauktās "ķēdītes".

Balles dejās tāda veida apmācība nav iespējama. Ballē netiek dejota fiksēta horeogrāfija, jo notiek improvizācija - figūras dejas gaitā izvēlas partneris, un  to secību viņš nemitīgi maina atkarībā no telpas izmēriem, deju pāru skaita zālē, no vīrieša un viņa uzlūgtās partneres dejot prasmes, no orķestra izvēlētā deju atskaņošanas ātruma. Fiksēts figūru virknējums, kā pierasts sporta dejās, ļauj dejot tikai pustukšā zālē un tikai ar savu pastāvīgo partneri. Iemācoties augstas pilnības pakāpē tikai vienu vai divas dejas, ballē būs vairāk jāsēž malā, jo ballēs orķestri spēlē 10 un vairāk dažādas dejas, nevis tikai vienu.

Mēs iesācējiem pamatīgi iemācām vienlaicīgi katras deju grupas vienas - svarīgākās dejas, pamatus, lai dejotāji jau no paša sākuma varētu doties uz balli vai deju vakaru un dejot tajā gandrīz pie visiem atskaņotajiem skaņdarbiem ar vienkāršiem, bet pareiziem soļiem. (Kopskaitā deju grupas ir 5 - valša grupa, fokstrota grupa, Amerikas deju grupa, Latīņu deju grupa un tango deju grupa) Kad apgūta katras grupas galvenā deja, tad pārējās šīs grupas dejas iemācīties ir daudz vieglāk, jo figūras ir ļoti līdzīgas. Tā, piemēram, kad apgūts Vīnes valsis, ir ļoti viegli iemācīties lēno valsi, sambu, u.c. Pēc tam figūru repertuārs tiek pamazām paplašināts. 

Tā kā ballē jādejo ir ar dažādiem partneriem, (jo jebkurš kungs drīkst uzlūgt jebkuru dāmu), vislielāko nozīmi īstos balles deju kursos, atšķirībā no tautas dejām un sporta dejām, iegūst kunga imptrovizācijas un vadīt prasme, un dāmas sekot prasme. Mūsu deju kursos vīrietis iemācīsies parādīt sievietei, kuras figūras, iepriekš neparedzētā secībā, būs jādejo tālāk! Sieviete iemācīsies būt jutīga un viegli vadāma partnere, pratīs paredzēt un pabeigt vīrieša izvēlētos soļus. Pāris pratīs orientēties deju zālē, padejot citiem pāriem garām, nesaskrienoties un neuzgrūžoties tiem.

Kas ir balles dejas?

Balles dejas pieder pie rekreācijas un sabiedrisko deju kategorijas, nevis skatuviskajām un sacensību dejām, tāpēc Balles deju programma būtiski atšķiras no Pasaules 
 Deju sporta federācijas (WDSF) deju programmas.  

Balles dejas un figūras ir vienkāršas un vieglas, tās apgūt var katrs. Sporta deju figūras un kustības turpretī, ir sarežģītas un grūtas, tās var apgūt tikai talantīgākie un neatlaidīgākie. Sporta deju treneri ir aizmirsuši, vai arī nekad nav pratuši daudzas vienkāršas dejas vai figūras, jo tās nesola uzvaru sacensībās tieši savas vienkāršības dēļ. Mācības  sākt ir pareizi tieši ar balles dejām, un ja būs vēlēšanās, vēlāk ir iespējams pāriet uz sporta dejām. Sporta deju pāri ballēs parasti nedejo, jo saprot, ka ballē dejot sportiskā stilā nav pieklājīgi.

Stingri runājot, balles dejas ir tikai 5 klasiskās Eiropas soļojošās un rotējošās dejas: Vīnes valsis, fokstrots, lēnais valsis, kviksteps un tango. Nosaukums "BALLES DEJAS" ir radies no angļu "ballroom dancing". Anglija bija pirmā valsts, kurā šis dejas stils ieguva savu galīgo slīpējumu. Dažādībai ballēs un deju vakaros nereti tiek atskaņotas arī Latīņu un Amerikas dejas, kuru dzimtene ir Ziemeļu un Dienvidu Amerikas kontinenti, kā arī Karību jūras salas un kuru pamatā ir šo tautu folklora.                           

"Reveransa" kursu programma un 3 apmācības līmeņi.

Kursu programma veidota, ievērojot Pasaules deju Padomes (WDC) izstrādātās Starptautiskās sabiedrisko deju programmas izvirzīto mērķi - visas pasaules balles deju dejotājiem jāapgūst vienas un tās pašas dejas, vienas un tās pašas figūras, lai varētu jebkurā ballē atrast sev partneri un dejot ikvienā pasaules valstī. Programmu apstiprinājusi Latvijas Balles deju asociācija, tā ir  piemērota arī Latvijas apstākļiem.
(Pēc dejotāju grupas vēlēšanās katras konkrētās grupas programma var tikt nedaudz papildināta)

Lai varētu mācīties augstāka līmeņa grupā, vispirms ir  jāapgūst zemāķo līmeņu prasmes!

Pamata līmenis / 1.kurss   

4 svarīgāko balles deju pamata kustības un soļi. Kursa ilgums – 4 mēneši.
   Kursa saturs(deju nozīmīguma secībā): 

      Vīnes valsis (pastiprināti),
      lēnais fokstrots (blūzs), 
      4 skaitļu hāstls (disko svings)
      rumba 

      Mācāmies arī dažas vienkāršas jautrības, viesību un mikseru dejas (tajā skaitā ar partneru  maiņu).
      Apgūstam pieklājīgas uzvedības un ģērbšanās noteikumus deju vakarā un ballē.
      Programmā iekļauti pirmā kursa dejotāju 
 iesācēju praktiskie deju un draudzības vakari Cēsīs, savas kursu grupas ietvaros.

Valsis - tas nenoliedzami ir balles deju karalis. Kā pirmo apgūstam tieši Vīnes (ātro) valsi, jo to atskaņo bieži, tā ir tradicionāla deja visās ballēs, kāzās, jubilejās un izlaidumos! Tiem, kas prot Vīnes valsi, būs viegli iemācīties arī lēno jeb angļu valsi un sambu, kuras otrais nosaukums ir brazīliešu valsis.

Lēnais fokstrots un blūzs ir nākamā svarīgākā balles deja pēc valša, kas ļauj dejot jebkuru muzikantu spēlēto lēna tempa skaņdarbu! Lēnā fokstrota prasme vēlāk Jums būtiski atvieglos gan marša fokstrota, gan kvikstepa apguvi.

Hāstls ļauj vienkārši un efektīgi dejot pie visiem ātrajiem un moderno mūzikas stilu deju ritmiem. Uz hāstla principiem un soļiem balstās nākamajos līmeņos apgūstamās svinga, džaiva, bugi vugi, diskofoksa un rokenrola figūras.

Rumba - Latīņu deju būtības koncentrāts.Tie, kas prot rumbu, ļoti viegli iemācīsies arī citas Latīņu dejas - ča-ča-ča un salsu.

Kāpēc sākumam izvēlējāmies  tieši šīs dejas? Tāpēc, ka tās deju zālēs tiek atskaņotas visbiežāk!

Ar šo 4 deju prasmēm drosmīgākie var sākt vienkārši, bet pareizi dejot gandrīz visus deju vakarā atskaņotos skaņdarbus jau pēc pirmajiem 3 apmācības mēnešiem!

Ekspertu līmenis / 2.kurss

Pilns Balles deju programmas repertuārs – katras dejas svarīgākās 3-4 figūras (kursa ilgums  4 mēneši)
   Kursa saturs:

      lēnais valsis, 
      Argentīnas tango, 
      kviksteps
      samba, 
      svings, 
      salsa.
      ča-ča-ča

      Pamatīgi apgūstam Vīnes valsi, 
      Atkārtojam un papildinām visas 1. kursā mācītās dejas.
      Apgūstam dažas vienkāršas dejas ar fiksētu horeogrāfiju. 

      Mācāmies pārvaldīt deju grīdu, efektīvi vadīt (kungiem) un sekot (dāmām).
      Kursa programmā iekļauts kāda no Vidzemes vai Rīgas balles deju klubiem rīkotā deju vakara apmeklējums. 


Meistaru līmenis / 3. kurss

Mācītā atkārtojums un padziļinājums. Jaunākās dejas. (kursa ilgums  8 mēneši)
   Kursa saturs (iekļaujam papildu dejas, vadoties no grupas kopējās izvēles):                                    

       džaivs,  
       polka,
       bugi-vugi, 
       rokenrols, 
       diskofokss,
       klasiskais (angļu) tango,
       bačāta,
       merenge,
       pasodoble.

       Nostiprinām Vīnes valsi. 
       Atkārtojam visas 1. un 2. kursā mācītās dejas.
       Apgūstam jaunākās un modē tikko ienākušās balles un viesību dejas. 
       Mācāmies improvizācijas prasmes.
       Augstākās kategorijas balles apmeklējums kādā no skaistākajām Rīgas vai pat citu valstu pilsētu deju zālēm.

Jaunlaulātie, esiet laipni aicināti pie mums iestudēt savu unikālo kāzu deju! Individuāla apmācība!
 

©Dainis Liepiņš 2015

Comments