Kas jāzina un jāievēro kursantiem?

Mērķtiecība

Tā kā esam balles deju kursi, mūsu mērķis ir panākt, lai kursu beidzēji spētu vienkārši, pareizi un skaisti dejot deju vakaros, viesībās un ballēs. No šī mērķa izriet nepieciešamība piedalīties kursu rīkotajās praktikās, deju vakaros un ballēs, kas ir balles deju kursu neatņemama sastāvdaļa. Ja kursanti no dalības šajos pasākumos atsakās, tad kursu vadība negarantē, ka pēc kursu beigšanas viņi spēs dejot ballē.


Prasības dejotāju iepriekšējai sagatavotībai.

Pirms balles deju kursu uzsākšanas kursantiem jāapmeklē ģimenes ārsts un jānoskaidro, vai viņu veselības stāvoklis atļauj nodarboties ar dejām. Kursu vadība nenes atbildību par kaitējumu, ko dejošana varētu nodarīt kursantu veselībai.
Lai sāktu mācības 1. 
 iesācēju kursā, cita veida iepriekšēja sagatavotība nav nepieciešama. Lai dejotu augstākos  2. un 3. kursos, dejotājam jābūt apguvušiem zemāko kursu programmu.


Finansiālie noteikumi.

Kursantam ir tiesības piedalīties kursu nodarbībā, ja ir veikta priekšapmaksa. Kursu vadība var piedāvāt apmeklētājiem akcijas, vaučerus un piemērot atlaides.

Kursantu apģērbs, apavi
Specializētie sporta deju tērpi un apavi balles deju kursantiem nav vajadzīgi.
Apģērbam ir jābūt tādam, kas nesviedrē un netraucē izpildīt soļus un kustības. Dejojot obligāti jālieto maiņas apavi.
Apaviem ir jābūt viegliem, ar plānu, lokanu zoli un stingru kapi, tādiem, kas nesmērē un nebojā parketu.


Pāru komplektēšanās kursos
Kursos var pieteikties gan dejotāji, kam jau ir savs deju partneris, gan arī tie, kam partnera nav. Ja partnera nav, nāciet droši, pastāv iespēja partneri atrast uz vietas kursos.
Balles deju kursos ir jāmācās dejot ne vien ar savu, bet arī ar jebkuru partneri. Lai to iemācītos, katrā nodarbībā pāris reizes būs jānodejo deja ar mainītiem partneriem.

Uzvedības noteikumi deju kursos
Tie nenozīmē, ka mūsu nodarbības ir sausas un stīvas, mēs cenšamies panākt, lai kursos ikviens justos labi, tai pašā laikā neaizmirstot galveno - dejot prasmes apgūšanu.

Galvenie noteikumi ir sekojoši:
  • Netraucēt pašiem sev apgūt kursu programmu.
  • Netraucēt mācību procesu citiem kursantiem. 
  • Netraucēt skolotāja darbu.
Nodarbību kavēšana
Kursantiem jāzina, ka kursi norit, stingri ievērojot katrai nodarbībai iepriekš sastādīto deju un figūru tematiski  kalendāro plānu. Kavētas nodarbības viela nākamajā nodarbībā no jauna mācīta netiek, tā tiek vienīgi īsi atkārtota. Otrreizēja mācīšana garlaikotu grupu un nepamatoti aizkavētu visas grupas kopējo progresu. Ja kavētāji kursanti vēlas šo kavētās nodarbības vielu iemācīties, iesakām izmantot iespēju to apgūt individuālā nodarbībā.

Jaunu dalībnieku pievienošanās kursiem
Jaunu dalībnieku pievienošanās kursu grupai ir iespējam tikai maksimāli, viena mēneša laikā kopš kursu sākuma. Tiem, kas vēlas pievienoties pēc šī termiņa, jāgaida nākamā uzņemšana. Priekšrocības attiecībā uz novēlotu pievienošanos, tiek piemērotas tiem kursantiem, kas agrāk jau ir dejojuši. Nokavēta pievienošanās var radīt nepilnīgu dejas pamatu izpratni un apgūšanu.

Svarīgākā informācija tiek sniegta kursu pirmajās nodarbībās – kas ir ritms un dejošana ritmā, kas ir dejas solis, ko nozīmē dejot pārī, kādam jābūt dejas satvērienam, kā notiek vadīšana un sekošana.


Sensorais treniņš un kontaktimprovizācija

Mūsu kursos tiek praktizēti īpaši treniņa veidi, kas palīdz apgūt dejas improvizāciju. Kungi mācās vadīt dāmu dejā, bet dāmas - sekot kunga vadībai.


Kursu beigšanas apliecība
Sekmīgie kursanti saņem kursu beigšanas apliecību, kad apgūta 2. kursa viela, un apmeklēta vismaz viena balle, kuras apmeklējums kalpo kā praktiskās dejošanas ieskaite,Esam elastīgi kursus organizējotpiemērojamies savu klientu vajadzībām.
Pēc kolektīvo klientu 
 iestādes, organizācijas vai cilvēku grupas pieprasījuma varam: 
  • vadīt kursus klientu nodrošinātajās telpās 
  • sarīkot vienas dejas apguvei veltītus kursus – tā var būt jebkura balles deja
  • sarīkot intensīvos deju kursus, ja klientu grupai dejas nepieciešams apgūt steidzami, piemēram, tuvojas iestādes jubilejai veltīta balle.
Nodarbību veidi:

Grupas nodarbībā 
 skolotājs apmāca vienlaicīgi vairākus dejotāju pārus. Ballei gatavoties ieteicams grupas nodarbībās, jo ir būtiski nepieciešams pierast pie vairāku deju pāru vienlaicīgas klātbūtnes uz deju grīdas, iemācīties manevrēt  izmantot brīvo grīdas laukumu un izvairīties no sadursmēm ar citiem pāriem.

Individuālā nodarbībā 
 skolotājs apmāca vienu dejotāju pāri, tās ieteicams  izvēlēties jaunajiem pāriem, kas vēlas iestudēt savu oriģinālo kāzu dejas šovu, vai arī tiem, kas nokavējuši kādu no grupas nodarbībām.

Deju nometne 
 vairākas grupas nodarbības, kuras ilgst vairākas dienas vai nedēļas. Deju nometne ir ieteicama pirms kādas īpaši svarīgas balles, piemēram, pirms balles apmeklējuma ārzemēs. Deju nometnes parasti notiek vasarā, nedēļas nogalē.

Patstāvīga nodarbība jeb praktika ir nodarbība, kurā dejotāji trenējas patstāvīgi, bez skolotāja klātbūtnes, ar mērķi mazināt iemācītā materiāla aizmiršanu.

Atsvaidzināšanas nodarbība ir deju atkārtošana tiem, kas deju kursus savulaik  ir beiguši, bet ir sajūta, ka daļa no mācītā ir piemirsusies
.

©Dainis Liepiņš 2015