◣ Balles un citu sabiedrisko deju satvēriens


Definīcija, kas ir piemērota daudziem deju veidiem ir: deja ir ritmisku un noteiktā veidā organizētu kustību secība. Tā kā balles deja ir pāru deja ar partneri, mums jāpievieno šai definīcijai vēl viena prasība - pēc harmonijas ar partneri. Šajā harmonijā slēpjas balles dejas prieks.


Dejotāju augumu un pēdu savstarpējais novietojums.

Lēnais valsis, Vīnes valsis, fokstrots.


Abi partneri stāv ar viens pret otru, auguma viduslīnija ir novirzīta nedaudz pa kreisi no partnera viduslīnijas. Skats pāri partnera labajam plecam. Auguma svars uz puspēdām, kājas kopā. Klasiskajās balles dejās (valsis, fokstrots, tango) pēdas nav izvērstas. Pēdu izvērsums ir saglabājies Latīņu un Amerikas dejās.


Pēdu pirkstgali nav tieši pretī partnera pirkstgaliem, bet novirzīti nedaudz uz kreiso pusi, tādējādi labās kājas pirkstgals ir notēmēts starp partnera kāju pirkstgaliem. Līdz ar to katrs solis ar labo kāju jāizpilda starp partnera kājām, bet katrs solis ar kreiso kāju jāizpilda partnera pēdu ārpusē.


Auguma svara novietojums uz pēdas.

Abu partneru auguma svars pārsvarā atrodas uz puspēdām, Auguma svara noturēšana uz puspēdām atļauj dejot „pie partnera”, ļauj dejojot saglabāt augumu kontaktu. Ja auguma svars visu laiku atrodas uz papēžiem, kāju pēdas un ceļgali izvirzās uz priekšu attiecībā pret dejotāja augumu, un traucē partnerim. Partneru ceļgali nav iztaisnoti un stīvi, bet elastīgi un sportiski.


Kontakts.

Eiropas soļojošajās un rotējošajās balles dejās ir atļauts abu partneru augumu kontakts aptuveni diafragmas augstumā, ja abi partneri to vēlas, bet ballē vai deju vakarā tas nav obligāti. Kontakts kļūst iespējams tad, ja abi partneri nedaudz saliec ceļus un padod auguma svaru uz priekšu, virs puspēdām.

 

Pareizā augumu kontaktā kunga auguma labā puse saskaras ar dāmas auguma viduslīniju.Latīņu un Amerikas dejās starp partneru augumiem ir jābūt brīvai telpai, kas atļauj pielietot ritmiskas kustības dejotāju augumos. Kontakta nelietošana šajās dejās nāk no arābu (mauru) un afrikāņu dejas tradīcijas – dejojot nepieskarties pretējā dzimuma dejotājam.


Galvenās partneru pozīcijas pārī un satvērieni.


Partneru slēgtā pozīcija.


Slēgtā pozīcija tiek izmantota galvenokārt klasiskajās Eiropas un Amerikas balles dejās. Katra partnera abas pēdas atrodas aptuveni 10 cm attālumā viena no otras. Partneri stāv ar seju viens pret otru, dāma iepretī kunga labajam plecam.

Partneru skata līnija vērsta pāri viens otra labajam plecam. Kunga labā plauksta ietver dāmas kreisās lāpstiņas apakšējo daļu. Kunga īkšķim ir jāpieguļ pie pārējiem pirkstiem. Dāmas kreisā plauksta Eiropas soļojošajās un rotējošajās dejās (fokstrots, lēnais valsis, Vīnes valsis) novietota uz kunga labā augšdelma vidū starp elkoni un Kungs piedāvā dāmai savu kreiso plaukstu, bet dāma uzliek uz tās savu labo plaukstu. Sadotās plaukstas jāpaceļ aptuveni dāmas acu līmenī.

Sadoto roku elkoņi ir viegli saliekti,

Abiem partneriem abu roku elkoņi jātur aptuveni vienādā attālumā no grīdas, lai satvēriens izskatītos simetrisks

Balles dejās, it īpaši, ja vienlaicīgi dejo daudzi pāri, elkoņus ieteicams turēt zemāk, lai ar tiem neuzgrūstos citiem pāriem.Latīņu dejās vēlams abu partneru sadoto roku elkoņus tuvināt, jo auguma kontakta Latīņu un Amerikas dejās nav, izņemot dažas atsevišķas figūras. Kunga labajam apakšdelmam ir jāsaglabā kontakts ar dāmas kreiso augšdelmu, lai šeit neveidotos sprauga. Dāmas kreisā plauksta atrodas uz kunga labā pleca vai uz viņa labās lāpstiņas, bet elkonis – tieši virs kunga elkoņa. Kontaktu vēlam saglabāt visā rokas garumā.

Ziemeļamerikas svinga un roka dejās satvēriens ir līdzīgs Latīņu satvērienam, ir atļauts sadotās plaukstas turēt zemāk.

Būtiski svarīgi ir abiem partnerim turēt roku satvēriena „rāmi” nevis ļenganu, bet nelielā sasprindzinājumā (tonusā), jo bez šī tonusa vadīšana un sekošana nav iespējama.

Tango satvēriens un Argentīnas tango satvēriens atšķiras no valša, fokstrota un Vīnes valša satvēriena


 


Balles dejās un citās sabiedriskajās dejās var lietot arī promenādes pozīciju.


Vaļējā pozīcija tiek izmantota Latīņu un Amerikas dejās, un dejojot sabiedriskās dejas to ir iespējams nedaudz lietot arī klasisko balles deju izpildījumā


Vaļējā pozīcijā ir iespējami daudzveidīgi satvērieni – dubultais, krustiskais, ir iespējams sadot arī kunga labo un dāmas kreiso roku.
Satvēriens 3
Vaļējā pozīcija un satvēriens jāpielieto arī zemrokas griezienos - dāmas arkas griezienā un dāmas cilpas griezienā.


 Sabiedriskajās dejās tiek lietota arī blakus pozīcija. Dāma var atrasties kā kunga labajā, tā arī kreisajā pusē.©Dainis Liepiņš 2015 Foto: ©Dainis Liepiņš

Comments