◣ Kas ir pareizs deju solis?

Soļu virzieni attiecībā pret dejotāja augumu:

1.Uz priekšu

2.Kombinētās diagonāles 

3.Uz priekšu auguma pretkustības pozīcijā

4.Uz priekšu šķērsām augumam pretkustības pozīcijā

5.Diagonāli uz priekšu

6.Sānis

7.Diagonāli atpakaļ

8.Atpakaļ

9.Atpakaļ auguma pretkustības pozīcijā

10.Atpakaļ šķērsām augumam pretkustības pozīcijā


Kreisās kājas soļu virzieni:

Kreisās kājas dejas soļiLabās kājas soļu virzieni:       

Labās kājas dejas soļi 


Pareizs gājiena solis.

Pareizs gājiena solis ir nepieciešams pakāpiens ceļā uz sabiedrisko deju prasmi. Ja vēlamies dejot, mūsu iešanas veids kļūst būtisks, jo dejojot, mums ir 2 partneri, ar ko mums ir jāsaskaņo savi soļi. Pirmais no tiem ir mūsu deju partneris, bet otrs ir mūzika.

Mūzika ir konstruēta matemātiski precīzā veidā ar vienādiem laika intervāliem starp takts sitieniem. Mūsu soļi arī ir jāizpilda ar tieši tādiem pašiem laika intervāliem kā mūzikai, citādi mēs nedejosim ritmā, bet nedejošana ritmā draud ar nobradātām partnera kājām.

Viena no daudzajām dejas ilūzijām ir tā, ka dejo kājas. Patiesībā augums ir tas kas dejo, bet kājas un pēdas tikai pielāgojas auguma kustībai. Dejotāji dejojot izmanto dažādus auguma stāvokļus, auguma virzību un auguma rotācijas.

Mācoties dejot ar augumu, ir iespējams izvairīties no lielākās ar dejošanu saistītās fobijas – bailēm uzkāpt partnerim uz kājas. Patiesi, sarīkojumu dejas savā būtībā balstās uz nedaudziem dabiskas, nesamākslotas kustības pamatprincipiem. Ja šie principi ir labi izprasti un apgūti, tad nav grūti kļūt par labiem balles deju dejotājiem. Pamatprincipu izpratnei veltītais laiks ar uzviju atmaksāsies


Pilnīgas svara pārnešanas nozīme.

Cilvēki parasti domā, ka ja viņi prot staigāt, tātad prot arī dejot. Diemžēl tieši šajā jautājumā daudzreiz rodas problēmas. Ikdienā mēs vienmēr ejam uz priekšu, bet dejās ap 30 % no visas dejas aizņem iešana atpakaļ, un vēl 30 %  iešana sāniski. Atmuguriski un sāniski mēs staigāt neesam raduši vispār. Tas nozīmē, ka iet atmuguriski un sāniski ir speciāli jāmācās.

Lai sāktu mācīties pareizi iet, ir jāsaprot kas ir deju solis. Dejot nepratēji domā, ka solis ir jebkura kājas izlikšana kādā no virzieniem. Ja nav notikusi dejotāja auguma svara pārnešana uz izlikto kāju, deju solis nav noticis. Tādu kustību var saukt tikai par pieskārienu vai piesitienu. Šāds pieskāriens nekad neliks dejotāja augumam pārvietoties.

Pareizi izpildīts deju solis nozīmē, ka mums ir jāpārvieto savs augums no vienas atbalsta platformas (atbalsta pēdas) uz otru, un jāiegūst vertikāls auguma stāvoklis uz šīs jaunās atbalsta pēdas.

Pirmā platforma, no kuras dejotāja auguma svars tiek pacelts, ir viņa atbalsta pēda. Atbalstošā pēda un kāja strādā, lai paceltu jūsu ķermeņa masu. Otra – soļojošā pēda un kāja vienlaicīgi tiek virzīta uz nākamo vietu, kurā atradīsies jūsu augums pēc soļa pabeigšanas. Tiklīdz soļojošā pēda ir atradusi savu jauno dislokācijas vietu, augums tiek virzīts uz to, tiek nolaists, un atbalstās uz pēdas un kājas, kas no soļojošās ir kļuvusi par atbalstošo.

Sabiedrisko deju soļos ir izšķiramas pamatā divas kontrastējošas kustības kvalitātes – soļi var būt plūstoši vai impulsveidīgi. Plūstošie soļi ir viscaur nepārtraukti, bez acīm redzamiem kustības sākuma vai beigu punktiem  stopkadriem. Plūstošie soļi tiek lietoti balles dejās. Impulsveidīgajos soļos sākums un beigas ir asi un acīmredzami. Pēc katra soļa ir jāietur lielāka vai mazāka pauze. Šāda tipa soļi tiek lietoti sabiedriskajās Latīņu un Amerikas dejās.


Balles deju stāja, auguma, galvas, iegurņa, roku un plecu stāvoklis.

Dejotājiem ir svarīgi dejas laikā saglabāt vertikālo balansa līniju. Ja iedomājamies, ka augums sastāv no atsevišķiem blokiem (gurni, krūšu kurvis, pleci, galva), tad dejā šie bloki ir jānotur stingri vertikāli viens virs otra. 

Dejotāju mugurkauls ir maksimāli jāizstiepj garumā, lai novērstu neglītos izliekumus jostas vietā ("segli") un skausta rajonā ("kūkums"). Galvu jācenšas pacelt maksimāli augstu, izstiepjot kaklu. Sporta dejās vērojamā modernā tendence gandrīz visu deju dejot atliecienā jeb "tiltiņa" pozā balles dejotājiem nav piemērota, jo nesagatavotam dejotājam tas draud ar iespējamām mugurkaula veselības problēmām.

Nekādā gadījumā nedrīkst skatīties lejup, uz kājām. It īpaši tas jāievēro. dejojot promenādes pozīcijā. Skatīšanās uz leju sagrauj stāju, līdzsvaru un ritmu. Balles dejās ir svarīgi, lai pleci vienmēr būtu ar neliela spiediena palīdzību vērsti lejup.

Nekādā gadījumā nedrīkst pacelt rokas, izmantojot plecu pacelšanu. Uzrauti pleci izskatās neglīti, un spēj sabojāt izskatu pat pārim ar visstaltāko stāju. Balles dejās nav piemērotas Latīņu un Amerikas sporta dejām raksturīgās izstieptās brīvo roku pozīcijas sānis, uz priekšu vai augšā, jo tas draud ar iespējamu kaitējumu blakus dejojošo balles viesu frizūrām, tērpiem, pat veselībai. Tas pats attiecas uz kāju izspērieniem.

©Dainis Liepiņš 2015

Comments