Mācību video filmas balles un sporta dejās

Deju skolotājs Dainis Liepiņš  piedāvā visiem interesentiem savus darbus:

Grāmatu "Mācīsimies dejot!" (pieprasīt "Jumavas" grāmatnīcās!)


DVD video diskus: (dabūjami no autora)

1) Mācību filmu "Sarīkojumu dejas I"
2) Mācību filmu "Sarīkojumu dejas II"
3) Sporta deju figūru katalogu "Samba un džaivs"
4) Sporta deju figūru katalogu "Ča-ča-ča"
5) Sporta deju figūru katalogu "Rumba"
6) Sporta deju fugūru katalogu "Pasodoble"
7) Sporta deju figūru katalogu "Standartdejas"(lēnais valsis, tango, Vīnes valsis. lēnais fokstrots un kviksteps)

©Dainis Liepiņš 2015